Үйі / «Keruen» ғылыми журналы

«Keruen» ғылыми журналы

Журналдың ресми сайты: http://keruenjournal.kz
E-mail: info@litart.kz

Журнал 24.03.2005 жылы Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. Бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы куәлік N 5844-Ж.

  17 маусым 2019 г.